Varmestyring for coatingmaskine

SETEK Process & Data har i 2019 leveret komponenter, PLC- og HMI-programmering, idriftsættelse og dokumentation. Vi hjalp vores kunde med at udskifte varmelegemer til en mere energibesparende type.

Maskinelementer, der kontrolleres, således at de ikke bliver for varme.

Løsning

Løsning blev 18 varmesektioner med individuelle reguleringssløjfer, der via puls-regulering styrer de 72 varmelegemer.

De meget høje temperaturer stiller store krav til teknik og materialer. Derfor er alle temperaturmålinger opbygget med termokoblere, der kan måle høje temperaturer relativt præcist.

Hele styringen varetages af en Siemens Simatic 1500SP med en Simatic ET 200SP Profinet node og al betjening af anlægget, foretages fra et Simatic KTP700 HMI panel.

Eksisterende el-dokumentation blev implementeret i et nyt sæt el-diagrammer, således at alt var ført ajour efter indkøring og aflevering.

Beskrivelse

Sammen med lokal samarbejdspartner har SETEK Process & Data medvirket ved opgradering af et eksisterende maskinanlæg.
Anlægget har til formål at opvarme papir i forbindelse med påførsel af friktionsmateriale (coating).

Slutbrugeren ønskede at udskifte alle varmelegemer til en anden og mere energibesparende type – og samtidig få en bedre styring af varmen, ved at opdele i flere individuelt styrede varmekredse.

Fakta

Idriftsat år:2019
Placering:Danmark
Leverencer:PLC, HMI, FAT/SAT, Dokumentation
Fabrikanter:Siemens, RS Pro og Omega
Omega Logo
RS Pro Logo