• INDUSTRIELT IT

    Udvikling af IT løsninger målrettet kundens behov.

IT Udvikling

Når standard løsninger ikke rækker

– er målrette udvikling løsningen. Derfor udvikler vi programmer på basis af kundens specifikke behov.
Når standard programmer ikke er tilstrækkelige eller rentable, skal der udvikles specifikke målrettede programmer i stedet.

SETEK har en bred erfaring som leverandør af flere forskellige egenudviklede software-løsninger.

Web udvikling og desktop-applikationer
Vi har gennem tiden udviklet en del web-løsninger som ofte har været baseret på C# og ASP.net. Løsningerne har være alt fra en lille Windows Service til en fuld flerbruger Desktop applikation med integration til SQL-servere.

SETEK Process & Data er officiel Microsoft Partner

MES – Manufacturing Execution Systems

Med et MES-system kan det overordnede ERP-system eksempelvis bindes sammen med et eller flere produktionsanlæg, hvori der indgår både manuelle og automatiske processer. På denne måde kan en ordre overføres hele vejen ud til den enkelte proces og systemet kan vise hvor langt en ordre er kommet på et hvert givet tidspunkt. Disse værktøjer giver et stort overblik og mulighed for at lokalisere flaskehalse i produktionen. Samtidig kan omkostninger og materialeforbrug reduceres og dermed skabe større konkurrenceevne.

SETEK hjælper med hele processen – fra ide til færdigt projekt.

© Copyright - SETEK Process & Data