Testanlæg for vingelejer

SETEK Process & Data leverede i 2020 et styringsprojekt for test af vingelejer, der inkluderede PLC- og SCADA-programmering, idriftsættelse og dokumentation.

Beskrivelse

SETEK skulle levere et styringsprojekt for test af vingelejer til en stor dansk vindmølleproducent.

Udfordringen lå både i anlæggets størrelse, et af de største af sin art, samt dets kompleksitet, hvor kæmpe mængder data skulle indsamles. Herudover var der store krav til sikkerheden i løsningen.

Løsning

Kunden er allerede nu i fuld gang med at opsamle store mængder test-data. Opgaven stillede krav til nytænkning, så da SETEK indgik som leverandør og sparringspartner på software-delen, havde vi stor frihed til at finde de mest optimale løsninger.

Anlægget stiller store krav til sikkerheden, så hele systemet er opbygget på en distribueret TwinSAFE PLC løsning fra Beckhoff.

Som brugerflade er anvendt InduSoft SCADA system med fuld integration af EtherCAT ADS kommunikation til PLC’en.

Fakta

Idriftsat år:2020
Placering:Danmark
Leverencer:PLC- og SCADA-programmering, idriftsættelse og dokumentation
Fabrikanter:Beckhoff PLC og InduSoft SCADA
Beckhoff Logo
Indusoft Logo

PLC og SCADA løsning til vindmølle vinge test